سلام سلامتی - فصل ۱

Program picture

سلام سلامتی - فصل ۱

هدف ما از این برنامه این هست که مروری بر ابعاد جسمانی، روانی‌ و روحانی بیماری‌ها داشته باشیم. علت بیماری یا کاملا جسمانی ‌ست و یا در اثر تحریک اعصاب است. بیماری هایی که علت جسمانی دارند، علاجشان جسمانی و با دارو و تغذیه است، بیماری‌هایی‌ که علت روحانی دارند، علاجشان هم روحانی ‌ست. هر هفته دکتر پروانه انداچه، پزشک و استادیار در رشته سرطان شناسی‌، متخصص در رشته هموپاتی بالینی و کلاسیک، انرژی‌ درمانی، ثبات آرامش و رفلکسولوژی، این برنامه را تقدیم شما می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه