Program Picture

سلام سلامتی - فصل ۱

سرگیجه

۲۱ فروردین ۱۳۹۵

سرگیجه علت‌های فراوانی‌ دارد، نامتعادل بودن فشار خون، کمبود عناصر و بعضی‌ از ویتامین‌ها، کم خونی و دلایل بسیار دیگری باعث سرگیجه می‌شود. اگر هیچ کدام از اینها دلیل مشکل شما نباشد، چه باید کرد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه