Program Picture

سلام سلامتی - فصل ۳

رفاه اجتماعی و کارهای داوطلبانه

۲۳ دی ۱۳۹۸

بنا بر تعریف تندرستی یا سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست، بلکه عبارت است از از تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی برای هر فرد در جامعه. رفاه اجتماعی و کارهای داوطلبانه موضوع برنامه امروز ماست. امروز با یک جوان ۱۸ ساله آمریکایی به اسم هارتلی که دانشجو هست ملاقات می‌کنیم که ببینیم اون چه خدماتی برای جامعه خودش انجام میده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه