Program Picture

سلام سلامتی - فصل ۱

حس خوب

۱۵ خرداد ۱۳۹۵

“دوپامین” ماده ایست که در بدن به طور طبیعی به وجود میاد. این ماده به ما آن “حس خوب” و شوق به زندگی‌ را میده. این برنامه در مورد چگونه زیاد کردن این ماده و این “حس خوب” هست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه