سلام سلامتی - فصل ۲
بیمارى جلدى سوریازیس و یا بیمارى صدفک
تیر ۹, ۱۳۹۷

در اين برنامه با هم نگاهى به بيمارى پوستى جلدى سوريازيس و يا بيمارى صدفك خواهيم داشت و به نكاتى در راستاى معالجه و راه حل هايى براى بهبودى اين بيمارى خواهيم كرد.

ثبت نام در خبرنامه