سلام سلامتی - فصل ۲
بولیمی
خرداد ۲۶, ۱۳۹۷

آيا در زندگى روزمره با آشنايان و عزيزانی مواجه می شيد كه مدام در مورد رژيم گرفتن و لاغر شدن حرف می زنند؟ آيا كسانى رو مى شناسيد كه بعد از خوردن غذا زياد، غذا رو بالا ميارن؟ يا اينكه با مصرف جوشانده و يا ملين سعى مى كنند هر چى خوردند رو تخليه كنند؟ در اين برنامه به نكاتی در اين مورد اشاره خواهيم كرد.

ثبت نام در خبرنامه