سفر نیشابور
فروردین ۲, ۱۳۹۹

با خانواده برای نوروز به نیشابور پیش پدربزرگم حسین پناهی رفتیم. خیلی پدربزرگ خوبی هستند و قبل از عید از همه ما دعوت کردند که به نیشابور برویم.

ثبت نام در خبرنامه