سفر شیراز
اسفند ۲۹, ۱۳۹۸

سفر نوروزی ما به شیراز بود.
وقتی شب ۲۸ اسفند پدرمان به من و خواهرم سها گفتند که وسایل‌مان را برای سفر جمع کنیم تا فردا صبح زود به طرف شیراز حرکت کنیم، ما خیلی خوشحال شدیم.

ثبت نام در خبرنامه