سفر زابل
فروردین ۴, ۱۳۹۹

داستان سفر نوروزی ما از آن روزی شروع شد که دوستم آرمین از من پرسید که زابلی یعنی چه. البته می دانستم زابل اسم شهر بابام است، اما سوال آرمین باعث شد که از خودم بپرسم زابل کجاست. وقتی از بابام پرسیدم، گفت …

ثبت نام در خبرنامه