Program Picture

انشای نوروزی

سفر زابل
۰۴ فروردین ۱۳۹۹

داستان سفر نوروزی ما از آن روزی شروع شد که دوستم آرمین از من پرسید که زابلی یعنی چه. البته می دانستم زابل اسم شهر بابام است، اما سوال آرمین باعث شد که از خودم بپرسم زابل کجاست. وقتی از بابام پرسیدم، گفت …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه