سفرهای عبدالبهاء به غرب
دی ۲۰, ۱۳۹۷

بررسی علل، تاثیرات و بازتاب‌های سفر حضرت عبدالبهاء به آمریکا موضوعاتی هستند که در این قسمت از برنامه آنچه گذشت به آن‌ها خواهیم پرداخت.

ثبت نام در خبرنامه