سفرهای تیپ تیپی

سفرهای تیپ تیپی

سرزمینی که در آن متولد شده‌ایم، بخش مهمی از هویت ما را شکل می‌دهد. سرزمین ایران با دربرداشتن قومیت‌ها و ملیت‌های متفاوت و همچنین آداب و رسوم و خصلت‌های متنوع فرهنگی کنجکاوی و علاقه بسیاری را برانگیخته است تا درباره آن بیشتر بدانند. این مجموعه تلاش می‌کند کودکان ایرانی را در جستجوی اولیه‌شان برای شناخت بیشتر سرزمین مادری یاری دهد. به امید اینکه این شروعی برای شناخت و آشنایی بیشتر با فرهنگ غنی این آب و خاک در سال‌های آینده زندگی باشد و نیز فرصتی را ایجاد نماید برای بهره بردن از غنای فرهنگی آن از همان سنین کودکی. تیپ تیپی نام کبوتری است که به سفر می‌رود و آنچه از شهرهای مختلف در ایران می‌بیند را صمیمانه برای کودکان روایت می‌کند. در این برنامه کودکان با بخشی از مکان‌های دیدنی هر شهر، آب و هوا و برخی از رسوم و بازی‌های محلی، لهجه مردم آن شهر، موسیقی محلی و بعضی از سوغاتی‌ها یا آداب و رسوم آن منطقه آشنایی پیدا می‌کنند.

سرزمینی که در آن متولد شده‌ایم، بخش مهمی از هویت ما را شکل می‌دهد. سرزمین ایران با دربرداشتن قومیت‌ها و ملیت‌های متفاوت و همچنین آداب و رسوم و خصلت‌های متنوع فرهنگی کنجکاوی و علاقه بسیاری را برانگیخته است تا درباره آن بیشتر بدانند. این مجموعه تلاش می‌کند کودکان ایرانی را در جستجوی اولیه‌شان برای شناخت بیشتر سرزمین مادری یاری دهد. به امید اینکه این شروعی برای شناخت و آشنایی بیشتر با فرهنگ غنی این آب و خاک در سال‌های آینده زندگی باشد و نیز فرصتی را ایجاد نماید برای بهره بردن از غنای فرهنگی آن از همان سنین کودکی. تیپ تیپی نام کبوتری است که به سفر می‌رود و آنچه از شهرهای مختلف در ایران می‌بیند را صمیمانه برای کودکان روایت می‌کند. در این برنامه کودکان با بخشی از مکان‌های دیدنی هر شهر، آب و هوا و برخی از رسوم و بازی‌های محلی، لهجه مردم آن شهر، موسیقی محلی و بعضی از سوغاتی‌ها یا آداب و رسوم آن منطقه آشنایی پیدا می‌کنند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه