سرور و شادی
تیر ۲۳, ۱۴۰۰

در این قسمت باران و فاران همراه پدر و مادر، به دیدن خاله‌ خود که به تازگی تصادف کرده است می‌روند. در طول قسمت در مورد اهمیت شادی و این که چطور شاد بشیم صحبت می‌کنند و در نهایت دور هم بازی می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه