سرور و شادمانی

سرور و شادمانی
اسفند ۲۱, ۱۳۹۸

این سرور و شادی توان‌بخشی که حضرت عبدالبهاء توصیف کردن رو چطور میشه به دست آورد؟
تجربه نشون داده که جواب این سوال تو خریدن و مصرف کردن چیزای مادی نیست.

ثبت نام در خبرنامه