سرنوشت و انرژی‌های درون اون

سرنوشت و انرژی‌های درون اون
فروردین ۹, ۱۳۹۶

چند وقتیه به سرنوشت و انرژی‌های درون اون فکر می‌کنم، به اینکه همه اتفاقاتی که اطرافم میفته یک جور نشونه است …

ثبت نام در خبرنامه