سرمایه‌گذاری – بخش ۳

Program Picture
سرمایه‌گذاری – بخش ۳
شهریور ۳۰, ۱۴۰۰

این قسمت با محوریت سرمایه‌گذاری و کسب درآمد برای نسل جوان شروع می‌شود و با ارائه مستنداتی به سختی مسیری که در پیش روی جوانان است اشاره می‌کند و در ادامه سعی می‌شود عواملی که باعث موفقیت شرکت‌های تجاری شده است ارائه شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه