سرمایه‌گذاری – بخش ۱

سرمایه‌گذاری – بخش ۱
شهریور ۱۶, ۱۴۰۰

در این قسمت به تعریف و اهمیت سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود و در باب مفهوم بازار فراری و روش برخورد سرمایه گذاران در یک بازار فراری و همچنین چگونگی کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری مطالبی عنوان می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه