سرعت پیشرفت تکنولوژی و تغییر روابط انسانی
آذر ۴, ۱۳۹۴

سرعت پیشرفت تکنولوژی و تغییر روابط انسانی موضوع برنامه این هفته ماست.

ثبت نام در خبرنامه