قسمت ۱۵ – فقره‌ دوازدهم کلمات مکنونه فارسی

قسمت ۱۵ – فقره‌ دوازدهم کلمات مکنونه فارسی
اسفند ۲۵, ۱۳۹۸

ای صاحب دو چشم

چشمی بربند و چشمی برگشا. بربند یعنی از عالم و عالمیان، برگشا یعنی به جمال قدس جانان.

فقره دوازدهم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه