کامیابی‌ها و ناکامی‌های تجدّد در ایران – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

کامیابی‌ها و ناکامی‌های تجدّد در ایران – بخش ۳
۰۶ شهریور ۱۳۹۶

بخش سوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “کامیابی‌ها و ناکامی‌های تجدّد در ایران” که در بیستمین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی و در شهر لندن – انگلستان توسّط دکتر عرفان ثابتی ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه