نقش زنان در همبستگی جامعه ق۴ پایانی

سخنرانی
نقش زنان در همبستگی جامعه ق۴ پایانی
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

بخش چهارم و پایانی سخنرانی با عنوان "نقش زنان در همبستگی جامعه" که در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی و در شهر شیکاگو - آمریکا توسط دکتر نیّره توحیدی ارائه گردید.

ثبت نام در خبرنامه