قدرت و عظمت شخصیّت زن – بخش ۴

Program Picture

سخنرانی

قدرت و عظمت شخصیّت زن – بخش ۴
۲۱ دی ۱۳۹۴

بخش چهارم و پایانی سخنرانی با عنوان “قدرت و عظمت شخصیّت زن: بشریّت فارغ از خشونت علیه زنان” که در سال ۲۰۱۴ میلادی در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران توسّط دکتر پیام اخوان ارائه شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه