قدرت و عظمت شخصیّت زن – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

قدرت و عظمت شخصیّت زن – بخش ۲
۰۷ دی ۱۳۹۴

بخش دوّم سخنرانی با عنوان “قدرت و عظمت شخصیّت زن: بشریّت فارغ از خشونت علیه زنان” که در سال ۲۰۱۴ میلادی در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران توسّط دکتر پیام اخوان ارائه شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه