قدرت و عظمت شخصیّت زن – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

قدرت و عظمت شخصیّت زن – بخش ۱
۳۰ آذر ۱۳۹۴

بخش اوّل سخنرانی با عنوان “قدرت و عظمت شخصیّت زن: بشریّت فارغ از خشونت علیه زنان” که در سال ۲۰۱۴ میلادی در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن توسّط دکتر پیام اخوان ارائه شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه