صلح جهانی، رؤیا یا واقعیّت؟ – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

صلح جهانی، رؤیا یا واقعیّت؟ – بخش ۱
۱۰ خرداد ۱۳۹۵

بخش اوّل سخنرانی با عنوان “صلح جهانی، رؤیا یا واقعیّت؟” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط دکتر شاپور راسخ ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه