صلح جهانی، رؤیا یا واقعیّت؟ – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

صلح جهانی، رؤیا یا واقعیّت؟ – بخش ۳
۲۴ خرداد ۱۳۹۵

بخش سوّم سخنرانی با عنوان “صلح جهانی، رؤیا یا واقعیّت؟” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط دکتر شاپور راسخ ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه