روحانیّت و معنویّت در خانواده – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

روحانیّت و معنویّت در خانواده – بخش ۳
۰۱ آذر ۱۳۹۵

بخش سوّم سخنرانی با عنوان “روحانیّت و معنویّت در خانواده” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط خانم فروغ سویتزر ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه