روحانیّت و معنویّت در خانواده – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

روحانیّت و معنویّت در خانواده – بخش ۲
۲۴ آبان ۱۳۹۵

بخش دوّم سخنرانی با عنوان “روحانیّت و معنویّت در خانواده” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط خانم فروغ سویتزر ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه