تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریّت ق۲

سخنرانی
تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریّت ق۲
خرداد ۲۰, ۱۳۹۸

- وظایف ما برای برقراری تساوی حقوق بین زنان و مردان. - بخش دوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن - ۲۰۱۸ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه