تجدّد و مفهوم جدیدی از زمان – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

تجدّد و مفهوم جدیدی از زمان – بخش ۳
۲۷ شهریور ۱۳۹۶

بخش سوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “تجدّد و مفهوم جدیدی از زمان” که در بیستمین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی و در شهر لندن – انگلستان توسّط دکتر ماشاءالله آجودانی ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه