ایران در آستانه بلوغ ملّی و تجدید حیات فرهنگی – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

ایران در آستانه بلوغ ملّی و تجدید حیات فرهنگی – بخش ۳
۲۳ بهمن ۱۳۹۶

بخش سوم و پایانی سخنرانی با عنوان “ایران در آستانه بلوغ ملی و تجدید حیات فرهنگی” که در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی و در شهر شیکاگو – آمریکا توسط دکتر بهروز ثابت ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه