ایران در آستانه بلوغ ملّی و تجدید حیات فرهنگی – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

ایران در آستانه بلوغ ملّی و تجدید حیات فرهنگی – بخش ۲
۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بخش دوّم سخنرانی با عنوان “ایران در آستانه بلوغ ملّی و تجدید حیات فرهنگی” که در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی و در شهر شیکاگو – آمریکا توسط دکتر بهروز ثابت ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه