امنیّت جمعی – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

امنیّت جمعی – بخش ۱
۰۹ اسفند ۱۳۹۵

بخش اوّل سخنرانی با عنوان “امنیّت جمعی: استراتژی‌های امیدبخش” که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۶ میلادی و در شهر شیکاگو – آمریکا توسّط خانم سویدا معانی ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه