ستایش و نیایش در فرهنگ ایران و آئین بهائی – بخش ۴

ستایش و نیایش در فرهنگ ایران و آئین بهائی – بخش ۴
آبان ۱۰, ۱۳۹۵

بخش چهارم و پایانی سخنرانی با عنوان “ستایش و نیایش در فرهنگ ایران و آئین بهائی” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط دکتر شاپور راسخ ارائه گردید.

ثبت نام در خبرنامه