ستایش و نیایش در فرهنگ ایران و آئین بهائی – بخش ۱

Program Picture
ستایش و نیایش در فرهنگ ایران و آئین بهائی – بخش ۱
مهر ۱۹, ۱۳۹۵

بخش اول سخنرانی با عنوان “ستایش و نیایش در فرهنگ ایران و آئین بهائی” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط دکتر شاپور راسخ ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه