ستّاره فرمانفرمائیان

Program Picture
ستّاره فرمانفرمائیان
مرداد ۲۷, ۱۳۹۶

ستّاره فرمانفرماییان مادر مددکاری اجتماعی ایران، فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما، از شاهزادگان و شخصیت‌های با نفوذ قاجار بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه