ستّاره فرمانفرمائیان

ستّاره فرمانفرمائیان
مرداد ۲۷, ۱۳۹۶

ستّاره فرمانفرماییان مادر مددکاری اجتماعی ایران، فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما، از شاهزادگان و شخصیت‌های با نفوذ قاجار بود.

ثبت نام در خبرنامه