سبک شناسی شعر – بخش ۹

Program Picture
سبک شناسی شعر – بخش ۹
خرداد ۹, ۱۳۹۵

سبک هندی همچنان موضوع صحبت پارسا فناییان و رامان شکیب است. لطفاً به این قسمت از کافه گپ هم گوش کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه