سبک شناسی شعر – بخش ۷

Program Picture
سبک شناسی شعر – بخش ۷
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

دلایل به وجود آمدن سبک هندی در شعر فارسی در گپ و گفت این هفته پارسا فنائیان و رامان شکیب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه