سبک شناسی شعر – بخش ۶

Program Picture
سبک شناسی شعر – بخش ۶
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

دوره‌ وقوع یا واسوخت در تاریخ ادبیات ایران بین سبک عراقی و سبک هندی قرار می‌گیرد. رامان شکیب در گپ و گفت با پارسا فنائیان در رابطه با این دوره توضیح می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه