سبک شناسی شعر – بخش ۴

Program Picture
سبک شناسی شعر – بخش ۴
فروردین ۲۹, ۱۳۹۵

دلایل به وجود آمدن سبک عراقی در گپ و گفت پارسا فنائیان و رامان شکیب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه