Simon & Garfunkel , Last night I had the strangest dream

Program Picture
Simon & Garfunkel , Last night I had the strangest dream
اسفند ۸, ۱۳۹۵

سایمون و گارفانکل که بعضی معتقدند برترین دو نواز تاریخ موسیقی هستند و آهنگ مشهور آنها، Last night I had the strangest dream موضوع این قسمت از گرامافون است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه