ساکرامنتو آمریکا/ سمانه الفتی
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹

سمانه مهاجری است که با درد مهاجرت آشنا است و با سازمان خود به مهاجرین به ویژه مهاجرین افغان کمک می‌کند که با محیط جدید آشنا شوند و حقوق خود را بشناسند و مطالبه کنند.

ثبت نام در خبرنامه