سال تحویل در هتل

سال تحویل در هتل
فروردین ۳, ۱۳۹۷

یکی دو ساعت بیشتر به سال تحویل باقی نمونده بود و توی هتل ما غلغله بود.
– آقا یه اتاق می‌خواستیم.
– یک زن و شوهر بودند با دو تا بچه ۷-۸-‍۱۰ ساله.
– قبلاً رزرو کردین؟ متأسفانه اصلاً جای خالی نداریم.

ثبت نام در خبرنامه