سال تحویل در نانوایی

Program Picture

خاطرات نوروزی

سال تحویل در نانوایی
۲۹ اسفند ۱۳۹۶

یه ساعت بیشتر به سال تحویل باقی نمونده بود. همه رو فرستاده بودم برن. مونده بودم نونایی رو که بعد از ظهری پخته بودیم بسته‌بندی کنم تا از طرف رستوران بیان و ببرن …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه