سال تحویل در دانشگاه

Program Picture

خاطرات نوروزی

سال تحویل در دانشگاه
۰۴ فروردین ۱۳۹۷

هنوز دو ساعت تا سال تحویل باقی مونده بود. حال و حوصله تلویزیون و جیغ و داد مجری‌هاش رو نداشتم. یک سال دیگه هم به سرعت برق و باد گذشته بود. شب عید همیشه برام دلتنگی غریب خودش رو داشت …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه