سال تحویل در خیابان

سال تحویل در خیابان
فروردین ۲, ۱۳۹۷

شب عید نوروز بود. من و سعید، همکارم، بعد از ظهر شلوغی رو پشت سر گذاشته بودیم و داشتیم به طرف پایگاه آتش‌نشانی برمی‌گشتیم …

ثبت نام در خبرنامه