سال تحویل در خیابان

Program Picture

خاطرات نوروزی

سال تحویل در خیابان
۰۲ فروردین ۱۳۹۷

شب عید نوروز بود. من و سعید، همکارم، بعد از ظهر شلوغی رو پشت سر گذاشته بودیم و داشتیم به طرف پایگاه آتش‌نشانی برمی‌گشتیم …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه