سال تحویل در بیمارستان

سال تحویل در بیمارستان
فروردین ۱, ۱۳۹۷

شب عید بود و همه مرخصی بودند و دکتر اسدی خودش بیمار شده بود و تنها دکتر باقیمونده توی اورژانس من بودم …

ثبت نام در خبرنامه