سال تحویل در بیمارستان

Program Picture

خاطرات نوروزی

سال تحویل در بیمارستان
۰۱ فروردین ۱۳۹۷

شب عید بود و همه مرخصی بودند و دکتر اسدی خودش بیمار شده بود و تنها دکتر باقیمونده توی اورژانس من بودم …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه