سالروز مارتین لوتر کینگ، رهبر فقید جنبش مدنی آمریکا

Program Picture
سالروز مارتین لوتر کینگ، رهبر فقید جنبش مدنی آمریکا
دی ۲۹, ۱۳۹۹

تلاش‌های مارتین لوتر کینگ، اگرچه برابری کامل نژادی را در آمریکا متحقق نساخت، اما جهان ما را پر عدالت تر کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه